Veimeldinger fra Statens vegvesen:
Tweets om «Oslofjordtunnelen»
Nordbytunnelen
Operatunnelen under Svartdalen
Ryenlokket tunnel
Strømsåstunnelen
Tromsøysundtunnelen
Fannefjordtunnelen
Atlanterhavstunnelen
Skatestraumtunnelen

Ønsker du flere tunneler eller veier her?
Send en tweet til @olekenneth